Privacy beleid

ak hecht veel waarde aan goede bescherming van uw privacy.  Persoonsgegevens van gebruikers van producten en –diensten van ak worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. ak houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Dit zijn alle gegevens die zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld uw naam of uw telefoonnummer.
 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Van contactpersonen leggen we indien bekend vast:

  • Voor- en/of achternaam
  • Geslacht
  • E-mailadres
  • Rechtstreeks telefoonnummer

MET WELK DOEL WORDEN DEZE GEGEVENS VERWERKT?

  • Afleveren van goederen en diensten
  • Telefonisch of e-mail contact
  • Informeren over wijzigingen van diensten en producten
  • Afhandeling betaling


Uw gegevens worden verwerkt om producten op het juiste adres te bezorgen en de betaling en/of factuur op de juiste wijze te voldoen. Het verwerken van uw gegevens is een noodzakelijke voorwaarden voor het aangaan van een overeenkomst en is toegestaan volgens de AVG. Als u deze persoonsgegevens niet kunt verstrekken, kan AK de producten/diensten niet leveren.
 

BEWAARTERMIJN EN DERDEN

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de benoemde doelen en niet gedeeld met derden.